Soili Jakkula

psykoanalyyttinen psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita: Ei

KELA-OIKEUDET: yksilöpsykoterapia
MITÄ PALVELUJA TARJOAN JA KENELLE: psykoterapiaa ja konsultaatiokäyntejä aikuisille lähivastaanottoina ja etäyhteyden välityksellä
LYHYT ESITTELY YLEISESTI: Psykoterapiatyöni taustalla on psykoanalyyttinen ajattelu ja lähestymistapa. Psykoterapeuttina annan asiakkaille tilaa, kuuntelen ja pyrin ymmärtämään, mutta myös kyselen aktiviisesti ja osallistun yhteiseen pohdintaan. Tavoitteeni on aito kohtaaminen ja ammatillinen työskentely turvallisessa ilmapiirissä jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.
YHTEYSTIETONI: soili.jakkula(at)protonmail.com ja 044 2311 240 (vain tekstiviestit)