Juha Karola

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, laillistettu psykologi, PsM

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita: Ei

KELA-OIKEUDET: Yksilöpsykoterapia

MITÄ PALVELUJA TARJOAN JA KENELLE: Tarjoan yksilöterapiaa, omaan myös työnohjauskokemusta lastensuojelun, perheneuvolan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

LYHYT ESITTELY YLEISESTI: Olen kognitiivis-analyyyttinen psykoterapeutti ja työskentelyssä keskiössä on asiakkaan kokemus. Olen kuunteleva, keskusteleva ja paikoin haastavakin terapeutti. Tutkimme terapiassa asiakkaan suhdetta itseensä, ympäröiviin sosiaalisiin suhteisiin ja yleisesti ottaen maailmaan. Minulla on monen vuoden kokemus etenkin masennuksen, ahdistuksen, pakko-oireisen häiriön ja trauma- ja dissosiaatio-oireiden hoidosta. Käytän usein em. oireiden hoidossa alan toimiviksi osoittautuneita työkirjoja yhdessä asiakkaan kanssa, näin hoidosta tulee oireenmukaista ja jäntevää. EMDR-silmänliikehoito on osoittautunut tehokkaaksi ptsd-oireiden ja esim. paniikkioireiden hoidossa. Kokemusta on myös opiskelijoiden loppuvaiheen opintojen vaikeuksista ja opintojen saamisesta päätökseen. Aiempi kokemus kuntoutuspsykologina on antanut hyvän pohjan tarkastella kokonaisvaltaisesti työuupumuksen ongelmatiikkaa ja löytää tähän toimivia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

YHTEYSTIETONI: juha.karola(at)kolumbus.fi