Anri Suorsa

Kognitivis-analyyttinen psykoterapeutti (YET), psykodraamaohjaaja, ryhmäanalyysin opintoja, psykologi

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita: Ei

KELA-OIKEUDET: yksilöpsykoterapiaan ja ryhmäpsykoterapiaan

MITÄ PALVELUJA TARJOAN JA KENELLE: Yksilöpsykoterapiaa, täydentyvä psykodraamaryhmä Kelan tuella. Työskentelen mielelläni lyhytterapeuttisesti esimerkiksi vakuutusyhtiön tai yrityksen kustantaessa terapian. Lyhytterapiasta on useimmiten tarvittaessa mahdollista jatkaa pidempään terapiaan esim. Kelan tuella.

ESITTELYNI: 

Nettihaulla ”Anri Suorsa Minduu” löydät paikkatilanteeni ja laajan esittelyni.

Psykoterapeuttina minua voinee luonnehtia erittäin kokeneeksi, kuuntelevaksi, empaattiseksi, lämpimäksi ja kannustavaksi, mutta toisaalta aktiiviseksi ja nopeasti oivaltavaksi. Paneudun asiakkaideni asioihin intensiivisesti. Minulla on pitkä kokemus työskentelystä sekä työterveyden että avopuolen psykiatrian palveluiden asiakaskuntien kanssa.

Asiakkaideni kanssa käytämme  joustavasti, asiakkaiden tarpeiden mukaan monia tehokkaita ja turvallisia terapiatekniikoita integroiden niitä hallitusti kognitiivis-analyyttiseen viitekehykseen.  

Muita koulutuksiani: työterveyspsykologin pätevyys, EMDR traumamenetelmä, IPT (Interpersoonallinen terapia masennuksen hoitoon), ”Seksuaalisuuden kohtaaminen asiakastyössä”-koulutus, kehopsykoterapian perusopinnot, ratkaisu- ja resurssikeskeisen terapian intensiivikoulutus, debriefing-koulutus (kriisit), Mind body bridging-stressinsäätelymenetelmän koulutusta, vuorokausirytmin ajastushoito yms.

YHTEYSTIETONI: anri.suorsa(at)integratum.fi