Anri Suorsa

Psykologi, kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti (YET), EMDR-koulutettu, työterveyspsykologin pätevyys, psykodraamaohjaaja - käytän psykodraaman menetelmiä tarpeen mukaan myös yksilöasiakkaideni kanssa, ryhmäanalyysin opintoja, IPT- koulutus (Interpersoonallinen terapia masennuksen hoitoon), "Seksuaalisuuden kohtaaminen asiakastyössä"-koulutus, kehopsykoterapian perusopinnot, ratkaisu- ja resurssikeskeisen terapian intensiivikoulutus, debriefing-koulutus (kriisit), Mind body bridging-stressinsäätelymenetelmän koulutusta, vuorokausirytmin ajastushoito yms.

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita: Ei

  • Nettihaulla ”Anri Suorsa Minduu” löydät varmuudella ajantasaisen paikkatilanteeni.
KELA-OIKEUDET: yksilöpsykoterapiaan ja ryhmäpsykoterapiaan

MITÄ PALVELUJA TARJOAN JA KENELLE: Yksilöpsykoterapiaa ja täydentyvä kognitiivis-analyyttinen ja mm. psykodraaman menetelmiä integroiva psykoterapiaryhmä Kelan tuella. Psykoterapiaryhmässä käytetään mm. kognitiivis-analyyttisiä, psykodraaman, rakentavan puheeksioton, roolikoulutuksen yms. menetelmiä kognitiivis-analyyttiseen viitekehykseen yhdistäen.

Työskentelen mielelläni lyhytterapeuttisesti esimerkiksi vakuutusyhtiön tai yrityksen kustantaessa terapian. Lyhytterapiasta on useimmiten tarvittaessa mahdollista jatkaa pidempään terapiaan esim. Kelan tuella.

ESITTELYNI: 

Nettihaulla ”Anri Suorsa Minduu” löydät laajan esittelyni.

Suomen psykodraamayhdistys/muita ryhmiä ja tapahtumia tai minulta sähköpostilla saat lisätietoa Kognitiivis-analyyttisestä ja mm. psykodraaman menetelmiä integroivasta psykoterapiaryhmästä.

Psykoterapeuttina minua voinee luonnehtia erittäin kokeneeksi, kuuntelevaksi, empaattiseksi, lämpimäksi ja kannustavaksi, mutta toisaalta aktiiviseksi ja nopeasti oivaltavaksi. Paneudun asiakkaideni asioihin intensiivisesti. Minulla on pitkä kokemus työskentelystä sekä työterveyden että avopuolen psykiatrian palveluiden asiakaskuntien kanssa.

Asiakkaideni kanssa käytämme joustavasti, asiakkaiden tarpeiden mukaan monia tehokkaita ja turvallisia terapiatekniikoita integroiden niitä hallitusti kognitiivis-analyyttiseen viitekehykseen.  

YHTEYSTIETONI: anri.suorsa(at)integratum.fi