Juha Hokkanen

kognitiivinen psykoterapeutti ja kouluttajapsykoterapeutti, psykologi (PsM)

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita: Ei

KELA-OIKEUDET: yksilöpsykoterapia

MITÄ PALVELUJA TARJOAN JA KENELLE: Työskentelyn kohteina voivat olla esim. ahdistuneisuushäiriöt, masennus, haitalliset skeemat, traumaattiset kokemukset, tunteiden säätelyn ongelmat ja työuupumus. Aikuisasiakkaiden psykoterapia.

LYHYT ESITTELY YLEISESTI: Pyrin tukemaan asiakkaan oman ymmärryksen syventymistä ja uusien oivallusten löytämistä. Ajatusten ja uskomusten tunnistamisen lisäksi painotan tunteiden merkitystä ja roolia terapiassa, haitallisten muistojen ja kokemusten työstämistä sekä uudenlaisen toiminnan kokeilua käytännössä. Luotan siihen, että pitkäänkin kestäneisiin ja sitkeisiin ongelmiin on mahdollisuus löytää helpotusta ja ratkaisuja terapiassa. Psykologin, kognitiivisen psykoterapeutin ja kognitiivisen kouluttajapsykoterapeutin tutkintojen lisäksi minulla on EMDR-terapeutin (I- ja II-taso), sensomotorisen psykoterapian 1-tason, mindfulness-ohjaajan (CFM), työnohjaajan (STOry) ja työterveyspsykologin koulutukset. Työskentelen kokopäiväisesti psykoterapian ammatinharjoittajana ja työnohjaajana.

YHTEYSTIETONI: juha.hokkanen.hki@hotmail.com