Nina Kapiainen

integratiivinen psykoterapeutti, psykologi

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita: Ei

KELA-OIKEUDET: Yksilöpsykoterapia

MITÄ PALVELUJA TARJOAN JA KENELLE: Yksilö- ja ryhmätyönohjaus sote-ammattilaisille, ultralyhyet 1-3 kerran terapiat

YHTEYSTIEDOT: nina.kapiainen(at)gmail.com