Marja Kontinen

Kogn.integratiivinen yksilöterapeutti, pari- ja perheterapeutti, EMDR-koulutus, kasvatustieteen maisteri

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita: Ei

KELA-OIKEUDET: yksilöterapia,  pariterapia, perheterapia

MITÄ PALVELUJA TARJOAN JA KENELLE: yksilö-, pari- ja perheterapiaa

LYHYT ESITTELY YLEISESTI: Olen saanut terapeuttiseen ajatteluuni ja työskentelytapoihini vaikutteita monilta eri tahoilta ja monista eri terapiasuuntauksista- mm. psykodynaaminen- ja traumaterapeuttinen viitekehys, kiintymyssuhdeteoria, skeematerapia ja kognitiivis-analyyttinen terapia. Työskentelen hyvin integratiivisesti. Jokaisella asiakkaalla, asiakasparilla ja asiakasperheellä on oma ainutkertainen tarinansa ja ainutkertaiset kipupisteensä. Tämän takia jokaisen asiakkaan hoitoprosessi muotoutuu yksilöllisesti yhteistyössä ja vuoropuhelussa asiakkaan kanssa.

YHTEYSTIETONI: marja.kontinen(at)pp1.inet.fi      puh.0407785354