Mira Vihanto

psykoanalyyttinen psykoterapeutti, teologi

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita: Ei

MITÄ PALVELUJA TARJOAN JA KENELLE: Psykoanalyyttista psykoterapiaa aikuisille ja nuorille aikuisille.

 

LYHYT ESITTELY YLEISESTI:

Psykoanalyyttinen yksilöhoito perustuu vuorovaikutussuhteeseen. Turvallinen ja luottamuksellinen terapiasuhde luo pohjan terapeuttiselle työskentelylle. Psykoanalyyttisessa hoidossa asiakkaan ongelmia ja oireita tutkitaan osana hänen sisäistä kokemusmaailmaansa.

Terapeuttina olen rauhallinen, empaattinen ja ymmärtämään pyrkivä. Työskentelyotteeni pohjautuu psykoanalyyttiseen viitekehykseen ja on asiakasta arvostava.

Psykoanalyyttinen hoito sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita oman mielen tutkimisesta ja ymmärtämisestä sekä ovat motivoituneita työskentelemään itseymmärryksen lisäämiseksi.

Hoidon tavoitteena on oireiden vähenemisen ja vapautuvien voimavarojen ohella sosiaalisen toimintakyvyn lisääntyminen.

YHTEYSTIETONI: psykoterapia.mvihanto(at)gmail.com,  p.050 5187639