Helinä Häkkänen

Psykologi (PsT), psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), työnohjaaja (STOry), sertifioitu EMDR-terapeutti, EMDR-työnohjaajakoulutettava, työ- ja organisaatiopsykologian sekä oikeuspsykologian erikoispsykologi, seksuaalineuvoja, kriminaalipsykologian dosentti (HY), oikeuspsykologian dosentti (ISY).

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita: Ei

KELA-OIKEUDET: yksilöpsykoterapia

MITÄ PALVELUJA TARJOAN JA KENELLE: Aikuisille yksilöpsykoterapiaa (lyhyt- ja pitkäkestoista), työnohjausta, oikeuspsykologin konsultaatiota, EMDR- terapiaa, valmennusta ja työnohjausta.

LYHYT ESITTELY YLEISESTI

Monet asiakkaistani ovat kokeneet vaikeita asioita elämässään. Vaikeat ihmissuhteet, työpaikan konfliktitilanteet, väkivallan kohteeksi joutuminen, narsismi, läheisen kuolema, avioero, oikeusprosessit, turvallisuusuhat ja julkisuuden haasteet ovat tyypillisiä vastaanotollani käsiteltäviä aiheita. Työnohjaan muun muassa useita kriisi- ja turvallisuusalojen sekä sote-alan asiantuntijoita ja oikeudellisten asioiden parissa työskenteleviä ammattilaisia. Teen yhteistyötä muun muassa poliisin, vakuutusyhtiöiden, työterveyshuollon palveluntarjoajien, journalistien tukirahaston, kansalaisjärjestöjen ja HUS:n kanssa.

Yhteystietoni: helina.hakkanen@mielenjuuri.fi, www.mielenjuuri.fi