Petri Koivisto

Integratiivinen psykoterapeutti (YET), psykologian tohtori, laillistettu psykologi

Mahdollisuus ottaa uusia asiakkaita: Ei

KELA-OIKEUDET: yksilöpsykoterapia

MITÄ PALVELUJA TARJOAN JA KENELLE: Lyhyt- ja pitkäkestoista yksilöpsykoterapiaa aikuisille. Ohjausta ja neuvontaa mielenterveyteen ja opiskelu- ja työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Oletko kohdannut ihmissuhteissasi toistuvia vaikeuksia, jotka askarruttavat tai kuormittavat sinua? Oletko yksinäinen? Oletko eronnut, menettänyt läheisesi tai kohdannut jonkun muun menetyksen, jonka yli on vaikea päästä? Onko menneisyydessäsi asioita ja kokemuksia, joita haluaisit pohtia yhdessä psykoterapeutin kanssa? Ovatko jotkut tunteet, kuten suuttumus, pelko, suru, syyllisyys tai häpeä, sinulle hankalia kohdata, kestää, ilmaista tai käsitellä? Kärsitkö epävarmuudesta, stressistä, ahdistuneisuudesta, sosiaalisista peloista, masennuksesta, uupumuksesta tai pakko-oireista? Onko suorittaminen opinnoissa tai työelämässä sinulle pulmallista? Onko sinun vaikea tarttua tehtäviin ja saattaa ne valmiiksi silloinkin, kun haluaisit ja kokisit ne tärkeiksi? Etsitkö keskustelutukea tulevaisuuttasi tai identiteettiäsi koskevissa ratkaisuissasi? Haluaisitko syventää itseymmärrystäsi? Tämänkaltaisissa pulmissa olen tottunut tukemaan asiakkaitani psykologina ja psykoterapeuttina.

ESITTELYNI:

Olen integratiivinen psykoterapeutti. Ennen psykoterapeutiksi ryhtymistä työskentelin mm. psykologina, opintopsykologina ja tutkijana. Psykoterapiatyöhöni olen saanut vaikutteita monista psykologian ja psykoterapian suuntauksista. Integratiivisella psykoterapialla tarkoitetaankin terapiaa, jossa työskennellään asiakkaan tarpeet yksilöllisesti huomioiden eri terapiasuuntaustauksien työtapoja soveltaen. Olen soveltanut työssäni psykodynaamisen, narratiivisen, tunnekeskeisen, interpersoonallisen (IPT) ja kognitiivisen psykoterapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä mentalisaatioon perustuvan hoidon (MBT) teoreettisia näkökulmia ja työtapoja. Olen hyväksyvä, rauhallinen ja asiakasta arvostava terapeutti. Pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa mahdollistuu asiakkaan oirehdinnan taustalla olevan kokemusmaailman tutkiminen, itseymmärryksen lisääntynminen ja toivottu muutos. Hieman laajemman esittelyn toiminnastani löydät Minduu-palvelusta nettihaulla ”Petri Koivisto Minduu”.

YHTEYSTIETONI: pekoivisto(at)gmail.com